Typelessen voor kinderen

In samenwerking met het GigaKids programma verzorgt Les van Clasin typecursussen in Oosterhout.
De cursus is optimaal afgestemd om kinderen te leren blind typen. 
Blind met 10 vingers kunnen typen heeft veel voordelen. Het kost minder tijd als je niet naar je toetsenbord hoeft te kijken.
Als je je huiswerk voor school snel kan typen, hou je meer tijd over voor andere leuke dingen! 
Ook kan je je aandacht beter bij de tekst houden. Met 10 vingers typen gaat zo automatisch, dat je ook beter begrijpt wat je typt. 

Als je goed leert typen, krijg je niet zo snel nekklachten. Je hoeft niet je hoofd op en neer te bewegen van je scherm naar je toetsenbord en weer terug. Ook je houding en stand van je handen zijn belangrijk om goed aan te leren. 

Niet alleen voor school is het handig als je snel kunt typen. Ook als je later een baan hebt, vindt je baas het hartstikke fijn dat jij snel kan typen!

Wil je samen met je kind het blind typen leren? Schrijf je dan in voor ouder/kind typen. Het is heel leuk om dit samen met je kind te doen.
De ouder leert blind typen met Typetrainer en het kind met GigaKids, het principe is hetzelfde. 
Kom naar typecursus Oosterhout.